Administratie

Uw administratie op één plek

De afdeling ‘Administratie’  zorgt voor heldere en informatieve facturatie naar uw klanten. U draagt uw administratie eenvoudig over aan uw accountant middels audit files en krijgt snel inzicht in kosten, opbrengsten en voorraden. Ook is er de mogelijkheid voor bulkfacturatie voor bijvoorbeeld lig- en stallingsgelden.

Voordelen

  • Geen externe maar eigen boekhouding
  • Ms Word compatible tekstverwerker
  • SEPA incasso en telebankieren
  • Verslaglegging met 5 jaars vergelijking
  • Geen externe licentiekosten

Nieuw in versie 6

Om uw kosten in de hand te houden is er nu de budgetteringstool. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze budgetten toekennen aan diverse onkosten- en opbrengstenplaatsen in uw bedrijf.